Huishoudelijk reglement

Binnen een vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor binding en verantwoording. Eigenlijk zijn het voorwaarden voor goed functioneren in de organisatie. Deze afspraken zijn bij Scouting vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement wordt elke twee jaar vastgesteld door de landelijke raad. De nu geldende versie is van december 2020. Bij het huishoudelijk reglement horen ook de appendices op het gebied van Spel, Scoutfit en gedragscode. Deze worden vastgesteld door het landelijk bestuur. Het huishoudelijk reglement, inclusief de appendices, vind je hieronder.

Het actuele huishoudelijk regelement vind je HIER.

Addendum Scouting Schinnen vind je HIER.

Alcohol protocol vind je HIER.